Objavljen razpis za brezobrestne kredite

06.01.2015
Javni sklad za malo gospodarstvo Goriške je objavil javni razpis BREZOBRESTNIH posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba v letu 2014


Na razpisu lahko kandidirajo mikro, mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki, ki:
- imajo sedež v občinah na Goriškem; Mestna Občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica ter Občina Renče-Vogrsko.
- so poslovala pozitivno v letu 2014

Kreditni pogoji

- Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR oz. 20.000 EUR za mlada podjetja
- Najnižja vrednost posojil: 4.200 EUR
- Višina lastnih sredstev: najmanj 25%
- Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0%
- Odplačilna doba: 6 ali 9 let, 1 leto moratorija, (moratorij je vključen v odplačilno dobo),
- Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine ali drugimi ustreznimi oblikami zavarovanja.
- Stroški : Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila

Upravičeni stroški za prijavo na razpis:

UPOŠTEVAJO SE VSI UPRAVIČENI STROŠKI NASTALI OD 1.1.2014

1. Materialne investicije
    - nakup opreme,
    - gradnjo in/ali nakup poslovnega objekta,
    - komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
    - nakup zemljišč ( do največ 10% vseh upravičenih stroškov);

2. Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja);

3. Stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo (upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15% vseh upravičenih stroškov)

Skupna višina razpisanih sredstev je 1.600.000 EUR

Roki za prijavo: 31.1.2015, 31.3.2015, 31.5.2015, 31.8.2015, 31.10.2015

Več o razpisu na www.jsmg-goriska.com


Novice


14.
Feb
2011

Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij

NOVICA: DELAVNICA »Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij (6m EURIBOR + 0,50%) po tako nizki obrestni meri?«

Več
17.
May
2011

Kmalu javni razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica najavlja, da bo predvidoma dne 20.5.2011 v Uradnem listu RS in na tej spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjan...

Več
31.
May
2011

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice je objavil razpis za nepovratna sredstva.

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice, je objavil razpis za nepovratna sredstva za začetne investicije za podjetja v občinah Brda, Ajdovščina, Kanal, Miren-Kostanjevica, Vipava. Rok je 30.6.2011. Več...

Več

Prijava na brezplačne e-novice