Slovenski regionalni sklad iz Ribnice je objavil razpis za nepovratna sredstva.

31.05.2011
Slovenski regionalni sklad iz Ribnice, je objavil razpis za nepovratna sredstva za začetne investicije za podjetja v občinah Brda, Ajdovščina, Kanal, Miren-Kostanjevica, Vipava. Rok je 30.6.2011. Več na: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/podjetnistvo-–-nepovratna-sredstva


Osnovne informacije o razpisu:

Naziv razpisa

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih.


Predmet razpisa


sofinanciranje začetnih investicij podjetij na obmejnih problemskih območjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in pospeševanje podjetništva in razvoja ter s tem ohranitve poseljenosti na obmejnih problemskih območjih.

Razpisana sredstva


Skupna višina nepovratnih sredstev za obe leti znaša 14.658.200 EUR, od tega:

· 7.220.000 EUR za sofinanciranje začetnih investicij v letu 2011 in

· 7.438.200 EUR za sofinanciranje začetnih investicij v letu 2012.Upravičenci


Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja ter samostojni podjetniki in zadruge ki so bila registrirana do vključno 31.3.2011 in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in bodo izvajali začetno investicijo na obmejnih problemskih območjih.

Upravičena območja
·
Goriška: Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Miren – Kostanjevica, Vipava

· Gorenjska: Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Gorje,Tržič, Žirovnica

· JV Slovenija: Dolenjske Toplice, Ribnica, Šentjernej

· Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica

· Notranjsko kraška: Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

· Obalno kraška: Divača, Hrpelje – Kozina, Komen

· Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Videm, Zavrč, Žetale

· Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki

· Savinjska: Kozje, Luče, Rogatec, Podčetrtek, Solčava, Šmarje pri Jelšah.


Višina sofinanciranja


Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Nepovratna sredstva se dodelijo v odstotku od vrednosti upravičenih stroškov investicije (brez DDV). Skrajne dovoljene meje državne pomoči pri investicijah so:
· 30 % za velika podjetja in podjetja v sektorju transporta,

· 40 % za srednja podjetja in

· 50 % za mala oziroma mikro podjetja.Maksimalna višina odobritve nepovratnih sredstev je omejena na 500.000 EUR, minimalna pa na 10.000 EUR.Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javna sredstva.Prijavitelju je po tem javnem razpisu lahko odobrena le ena investicija.Vlagatelji bodo pogodbo sklepali s Skladom v roku 10 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev.Ostali pogoji


· Prijavitelj mora pri investiciji izkazati zaprto finančno konstrukcijo,

· za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 40 točk,

· investicija mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 30.9.2011 za sofinanciranje v letu 2011 oziroma 30.9.2012 za sofinanciranje v letu 2012. V kolikor je investicija sofinanciran v obeh letih mora biti zaključena do 30.9.2012.


Rok


Rok za oddajo vlog je 30.6.2011.

Kontakt


Prijavitelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud, in sicer na tel. št.: 01/836-19-53, vsak delavnik med 8.00 ter 14.00 uro.

Novice


14.
Feb
2011

Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij

NOVICA: DELAVNICA »Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij (6m EURIBOR + 0,50%) po tako nizki obrestni meri?«

Več
17.
May
2011

Kmalu javni razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica najavlja, da bo predvidoma dne 20.5.2011 v Uradnem listu RS in na tej spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjan...

Več
31.
May
2011

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice je objavil razpis za nepovratna sredstva.

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice, je objavil razpis za nepovratna sredstva za začetne investicije za podjetja v občinah Brda, Ajdovščina, Kanal, Miren-Kostanjevica, Vipava. Rok je 30.6.2011. Več...

Več

Prijava na brezplačne e-novice