Kmalu javni razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA

17.05.2011
Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica najavlja, da bo predvidoma dne 20.5.2011 v Uradnem listu RS in na tej spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih.


Razpisanih bo 14.658.200 EUR nepovratnih sredstev za začetne investicije v nakup objektov, gradnjo in obnovo objektov, nakup strojev in opreme, nabavo osnovnih sredstev, v nematerialne naložbe in stroške dela na novo zaposlenih delavcev.


Prijavitelj lahko pridobi od 10.000 do 500.000 EUR nepovratnih sredstev oziroma glede na upravičene stroške investicije (brez DDV) do

30 % za velika podjetja in podjetja v sektorju transporta,

40 % za srednja podjetja in

50 % za mala oziroma mikro podjetja.


Prijavitelji na javni razpis bodo lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.


Po navedenem razpisu bodo upravičena območja izvajanja investicij v 9 regijah in v 56 občinah:

Goriška: Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Miren – Kostanjevica, Vipava

Gorenjska: Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Gorje,Tržič, Žirovnica

JV Slovenija: Dolenjske Toplice, Ribnica, Šentjernej

Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica

Notranjsko kraška: Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

Obalno kraška: Divača, Hrpelje – Kozina, Komen

Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Videm, Zavrč, Žetale

Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki
Savinjska: Kozje, Luče, Rogatec, Podčetrtek, Solčava, Šmarje pri Jelšah.
eu fondovi

Novice


14.
Feb
2011

Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij

NOVICA: DELAVNICA »Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij (6m EURIBOR + 0,50%) po tako nizki obrestni meri?«

Več
17.
May
2011

Kmalu javni razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica najavlja, da bo predvidoma dne 20.5.2011 v Uradnem listu RS in na tej spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjan...

Več
31.
May
2011

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice je objavil razpis za nepovratna sredstva.

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice, je objavil razpis za nepovratna sredstva za začetne investicije za podjetja v občinah Brda, Ajdovščina, Kanal, Miren-Kostanjevica, Vipava. Rok je 30.6.2011. Več...

Več

Prijava na brezplačne e-novice