Evropska komisija odobrila program razvoja podeželja 2014–2020 za Slovenijo

11.03.2015
Program razvoja podeželja (PRP) za Slovenijo je Evropska komisija uradno sprejela 13. februarja 2015, v njem pa so določene prednostne naloge Slovenije pri uporabi 1,1 milijarde EUR javnih sredstev, ki so na voljo za 7-letno obdobje 2014–2020 (od tega 838 milijonov EUR iz proračuna EU).


Evropska komisija je začetek februarja odobrila več programov razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, med njimi tudi program za Slovenijo. Za program v vrednosti 1,1 milijarde evrov bo Slovenija prejela 837,8 milijona evrov iz proračuna EU. Slovenija je tako skupaj s 17 državami članicami EU dobila zeleno luč za črpanje sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Evropska sredstva bo porabila za izboljšanje produktivnosti slovenskega kmetijstva in učinkovitejšo rabo naravnih virov, ki upošteva ohranjanje biotske raznovrstnosti in prilagajanje podnebnim spremembam. Prav tako bodo sredstva namenjena ustvarjanju zelenih delovnih mest ter celostnemu in trajnostnemu razvoja podeželja.

Program razvoja podeželja je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije. Namenjen je povečevanju konkurenčnosti evropskega kmetijskega sektorja, skrbi za podeželje in okolje ter krepitvi gospodarskih in socialnih temeljev podeželskih skupnosti v obdobju do leta 2020.

Sprejem programa razvoja podeželja omogoča izvedbo vseh nadaljnjih aktivnosti za pripravo razpisov s področja kmetijstva. Objave prvih razpisov je pričakovati v drugi polovici leta 2014. Omogočalei bodo pridobitev tako nepovratnih sredstev kakor povratnih oblik financiranja.

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja v Sloveniji na kratko in v številkah: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/si/factsheet_sl.pdf

Več informacij o politiki razvoja podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Novice


14.
Feb
2011

Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij

NOVICA: DELAVNICA »Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij (6m EURIBOR + 0,50%) po tako nizki obrestni meri?«

Več
17.
May
2011

Kmalu javni razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica najavlja, da bo predvidoma dne 20.5.2011 v Uradnem listu RS in na tej spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjan...

Več
31.
May
2011

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice je objavil razpis za nepovratna sredstva.

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice, je objavil razpis za nepovratna sredstva za začetne investicije za podjetja v občinah Brda, Ajdovščina, Kanal, Miren-Kostanjevica, Vipava. Rok je 30.6.2011. Več...

Več

Prijava na brezplačne e-novice