Novice


04.
Jan
2012

ODPRTIH 6 JAVNIH RAZPISOV ZA NEPOVRATNA SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 30. 12. 2011 v Uradnem listu RS objavilo šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer za ukrep...

Več
04.
Jan
2012

RAZPIS ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MIKROPODJETJA – PREDSTAVLJEN NA KASNEJŠI ČAS

Javni razpis za ukrep 312 »Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij« je glede na objavljeno novico Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo prestavljen na kasnejši čas. Projekti iz 5. j...

Več
05.
Jan
2012

RAZVOJNI PROGRAM SOČA 2012. VLADA SPREJELA IZVEDBENI PROGRAM RAZVOJNE POMOČI OBČINAM BOVEC, KOBARID IN TOLMIN ZA LETO 2012

Vlada Republike Slovenije je v decembru 2011 sprejela Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2012. Izvedbeni program za leto 2012 (enajsto leto izvajanja programa u...

Več
05.
Jan
2012

NAJAVA RAZPISOV SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA

Slovenski regionalno razvojni sklad najavlja naslednje javne razpise, ki so predvideni v letu 2012 in sicer:

Več
31.
Jan
2015

Objavljen razpis za mikrokredite P7

Do konca februarja so na razpolago ugodni mikrokrediti Slovenskega podjetniškega sklada v višini do 25.000 eur, s fiksno obrestno mero 3,5% letno in ročnostjo do 5 let.

Več
20.
Mar
2012

Delavnica - Financiranje poslovanja s subvencioniranimi in brezobrestnimi krediti

V sodelovanju z ROD Ajdovščina, ICRA Idrija, PRC Tolmin in OOZ Sežana, bodo izvedene posamezne delavnice na katerih bodo predstavljene možnosti pridobitve kreditov s subvencionirano obrestno mero prek...

Več
11.
Apr
2012

Objavljen razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za garancije sklada in subvencijo obrestne mere za bančne kredite P1 za leto 2012

Več
25.
Apr
2012

Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 do septembra 2012. Med objavljenimi je tudi težko pričakovani javni raz...

Več


» 1 2 3 «

Prijava na brezplačne e-novice